BASES · PREMIS 2007 LLANTERNA DIGITAL


1. PRESENTACIÓ

S’estableixen tres categories:

1. Centres d’educació secundària. El centre és qui opta al premi, a partir de la participació de l’alumne, alumna o grup d’alumnes que elabora el curtmetratge, representats per un professor o professora.

2. Membres de la comunitat universitària de la Universitat de Lleida. S’hi poden presentar obres d’autoria individual o de grup.

3. Oberta. S’hi poden presentar obres d’autoria individual o de grup.

Per participar en la categoria Membres de la comunitat universitària de la Universitat de Lleida i en la categoria Oberta cal ser major d’edat en la data de presentació de l’obra a concurs. L’estudiantat de la UdL ha de poder acreditar que en algun moment del termini de presentació de l’obra hi ha estat vinculat mitjançant una matrícula.


2. REQUISITS

2.1 Les obres han de ser originals i inèdites i han de reflectir la diversitat social, cultural i lingüística de la societat catalana, a partir del lema
“Com ens veiem i com ens veuen”.

2.2 L’àudio ha de ser en català o occità, o bé s’hi han d’incorporar subtítols en qualsevol d’aquestes llengües.

2.3 S’estableixen dues modalitats:
a) Obres de durada no superior a 30 segons.
b) Obres de durada no superior a 3 minuts.

Els curtmetratges han d’incloure, com a mínim, una presentació amb el títol de l’obra i uns crèdits finals amb l’autoria. La durada de la presentació i dels crèdits no computa en la durada total.

2.4 Les obres s’han de presentar en format digital (mov, wmv, 3gp, DivX, mpeg) amb una mida mínima de 360 x 288 píxels.
El nom del fitxer ha de fer referència al títol de l’obra.
Es pot utilitzar qualsevol mitjà d’enregistrament (vídeo, telèfon mòbil, càmera fotogràfica opció vídeo, animació digital...).


3. TERMINI DE PRESENTACIÓ

De l’1 de juny al 31 d’octubre de 2007.


4. PRESENTACIÓ I ADMISSIÓ A CONCURS

4.1
Les obres s’han de presentar amb el formulari que hi ha a www.llanternadigital.cat i les que superin els 20 MB s’han de fer arribar en suport CD o DVD a la Secretaria de Política Lingüística a Lleida (Lluís Companys, 1. 25003 Lleida).

4.2 El formulari d’inscripció emplenat i amb la signatura original de l’autor, autora, autors o autores s’ha de trametre a la Secretaria de Política Lingüística a Lleida. L’obra no es considera presentada fins que no es rebi el formulari. La recepció es confirmarà per correu electrònic.

4.3 L’organització farà una selecció de les obres admeses a concurs per garantir un nivell mínim de qualitat. L’admissió es notificarà per correu electrònic.

4.4 Les obres admeses es penjaran al web www.llanternadigital.cat


5. PREMIS

5.1 S’estableixen sis premis, un per categoria i modalitat:
• Centres d’educació secundària: videocàmera digital per al centre i lot d’obsequis per a cada membre de l’equip autor de l’obra.
• Comunitat universitària de la Universitat de Lleida: 500 €
• Oberta: 500 €

5.2 S’estableix un premi extraordinari atorgat per votació popular a través del web a la millor obra, indistintament de la categoria en què es concursa. Aquest premi, concedit pels Serveis Territorials de Cultura i Mitjans de Comunicació a Lleida, és una creació d’un o d’una artista local. Les votacions es podran fer des de l’1 de novembre de 2007 fins al dia abans de la data de lliurament dels premis.

5.3 Les obres guanyadores es donaran a conéixer en l’acte de lliurament dels premis. El dia, l’hora i el lloc d’aquest acte es comunicaran, oportunament, a les persones participants.

5.4 Les obres guanyadores es projectaran durant el mes de desembre abans de les sessions comercials de les sales dels grups exhibidors col·laboradors, i de les projeccions que es facin al Centre Social i Cultural de l'Obra Social "La Caixa" de Lleida, amb la indicació que han estat guardonades als Premis Llanterna Digital 2007.


6. JURAT

6.1
El jurat estarà constituït per representants dels diferents organismes i entitats que participen en l’organització o que hi col·laboren.

6.2 El jurat valorarà l’aportació de les obres al foment de l’ús del català i/o de l’occità, l’originalitat en el tractament dels continguts i la qualitat artística.

6.3 En cas que el jurat consideri que cap de les creacions presentades a una determinada categoria o modalitat reuneix un mínim de qualitat, podrà declarar el premi desert.


7. PROPIETAT DE LES OBRES

Les obres admeses a concurs seran propietat de l’organització i es publicaran sota llicència Creative Commons (BY-NC-ND) i, per tant, se n’autoritzarà la còpia, la distribució i l’exhibició sempre que se n’especifiqui l’autoria, que no es facin servir amb finalitats comercials i que no se’n faci una obra derivada.


8. OBSERVACIONS

L’organització es reserva el dret de no admetre a concurs les obres que no s’adaptin a les bases.

L’organització pot resoldre qualsevol dubte que aparegui en la interpretació de les bases de la manera que consideri més adequada.

La presentació d’una obra als Premis Llanterna Digital 2007 implica l’acceptació plena de les bases.
 
  BASES · PREMIS 2007 [PDF]  
  FORMULARI DE TRAMESA  
     
 
Organització:
Coordinadora de Serveis Lingüístics de LleidaAmb la col·laboració de: