PREMIS 2013 LLANTERNA DIGITAL
   
    Inici  |  Llanterna Digital  |  Bases  |  Notícies  |  Obres presentades  |  Fotos  |  TV  |  Edicions anteriors  |  Descàrregues  |  Facebook
català · occitan
   
 
     
  BASES
 
    Arxiu PDF - Bases PREMIS 2013 LLANTERNA DIGITAL
  Arxiu Word - Bases PREMIS 2013 LLANTERNA DIGITAL

Formularis d'inscripció
 
 
1. PRESENTACIÓ

S’estableixen tres categories:
1. Centres d’educació primària i secundària. El centre és qui opta al premi, a partir de la participació de l’alumne o del grup d’alumnes que elabora el curtmetratge, representats per un professor o professora.
2. Membres de la comunitat universitària. S’hi poden presentar obres d’autoria individual o de grup, amb un màxim de quatre persones.
3. Oberta. S’hi poden presentar obres d’autoria individual o de grup, amb un màxim de quatre persones. Aquesta categoria inclou la modalitat Estivada, reservada a videoclips musicals en occità.

Per participar en la categoria Membres de la comunitat universitària i en la categoria Oberta cal ser major d’edat en la data de presentació de l’obra a concurs. Per a la categoria Membres de la comunitat universitària caldrà acreditar documentalment la vinculació de totes les persones que figuren com a responsables del curtmetratge a un centre universitari dins del termini de presentació de l’obra.2. REQUISITS

2.1
Les obres han de ser originals i han d’incloure una reflexió sobre el rol de la llengua en la societat.

2.2
La llengua ha de ser el català o l’occità, en qualsevol de les seves variants, o bé s’hi han d’incorporar subtítols en una d’aquestes llengües.

2.3 En el cas de la modalitat Estivada, la llengua en què s'interpreta el tema musical ha de ser l'occità, en qualsevol de les seves variants, sense cap altre requisit.

2.4
Durada de les obres:
a) Obres d’una durada no superior a 3 minuts, per a totes les categories.
b) Obres d’una durada no superior a 15 minuts. Només en la categoria Oberta.
c) Sense limitació de temps, per a la modalitat Estivada.

Els curtmetratges han d’incloure, com a mínim, una presentació amb el títol de l’obra i uns crèdits finals amb l’autoria. En el cas de la categoria de Centres d'educació primària i secundària, la durada de la presentació i dels crèdits no computa en la durada total del curt.

2.5 Les obres s’han de presentar en format digital.

2.6
Les persones responsables de les obres garanteixen que poden disposar dels diferents elements que hi apareixen (imatges, música...).3. TERMINI DE PRESENTACIÓ

Fins al 31 de març de 2013.4. PRESENTACIÓ I ADMISSIÓ A CONCURS

4.1
Les obres s’han de fer arribar en suport CD o DVD a la Direcció General de Política Lingüística a Lleida (Rambla d'Aragó, 8. 25002 Lleida), juntament amb el formulari que hi ha a www.llanternadigital.cat, emplenat i amb la signatura original dels autors. També es podrà, mitjançant el correu electrònic (llanternadigital@llanternadigital.cat), indicar una adreça d’Internet des d’on es pugui descarregar l’obra. En aquest cas, no es considerarà presentada l’obra mentre no es rebi la confirmació per part de l’organització del fet que la descàrrega ha estat feta amb èxit.

4.2
L’organització farà una selecció de les obres admeses a concurs per garantir-ne l’adequació a les bases. L’admissió es notificarà per correu electrònic.

4.3
Les obres admeses es podran veure a través del web www.llanternadigital.cat.5. PREMIS


5.1
S’estableix un premi per categoria, en la modalitat de fins a 3 minuts, un premi per a la modalitat de fins a 15 minuts i un altre per a la modalitat Estivada:

- Fins a 3 minuts:

- Centres d’educació primària i secundària: videocàmera digital, o lot de productes audiovisuals de valor equivalent, per al centre, i obsequi per a cada membre de l’equip autor de l’obra.
- Comunitat universitària: 700 euros
- Oberta: 700 euros

- Fins a 15 minuts:

- Oberta: 700 euros

- Modalitat Estivada:
- Invitació per a dues persones a l'Estivada de Rodés 2013, tot inclòs.

Els responsables de les obres premiades rebran una acreditació documental d’aquest fet. En el cas de centres d’educació primària i secundària, la rebran tots els centres participants.

S’aplicarà a l’import dels premis la deducció dels impostos corresponents.

5.2
S’estableix un premi extraordinari, atorgat per votació popular a través del web, a la millor obra, sigui quina sigui la categoria en què concursa. Aquest premi consisteix en el guardó Llanterna Digital. Les votacions es podran fer des del 6 fins al 26 de maig de 2013.

5.3
Les obres guanyadores es donaran a conèixer en l’acte de lliurament dels premis, que tindrà lloc, la primera setmana de juny, a Lleida, al Castell del Rei (Turó de la Seu Vella). El dia i l’hora d’aquest acte es comunicaran, oportunament, a les persones participants a través dels mitjans de comunicació habituals.

5.4 Les obres guanyadores tindran difusió a través de les sales de cinema de les diferents entitats col.laboradores, així com en els certàmens cinematogràfics amb els quals l’organització pugui establir acords de col.laboració, o en qualsevol altre espai que serveixi per donar a conèixer els treballs premiats.6. JURAT


6.1
El jurat estarà constituït per representants dels diferents organismes i entitats que participen en l’organització o que hi col·laboren i n’exercirà la presidència d’honor el Sr. Àlex Gorina, crític de cinema.

6.2 El jurat valorarà l’aportació de les obres al foment de l’ús del català o de l’occità, l’originalitat en el tractament dels continguts i la qualitat artística.

6.3
En cas que el jurat consideri que les creacions presentades a una determinada categoria o modalitat no reuneixen un mínim de qualitat, podrà declarar el premi desert.7. PROPIETAT DE LES OBRES

7.1
Les obres admeses a concurs seran propietat de les persones que figuren com a realitzadores. 

7.2
Sense perjudici del punt 7.1, les persones propietàries de les obres en cedeixen els drets en favor de l’organització dels Premis Llanterna Digital i l’autoritzen expressament  perquè les pugui difondre, per qualsevol mitjà que consideri oportú, en el marc de les seves actuacions de promoció i difusió dels premis.8. OBSERVACIONS

8.1 L’organització es reserva el dret de no admetre a concurs les obres que no s’adaptin a les bases.

8.2 L’organització pot resoldre qualsevol dubte que aparegui en la interpretació de les bases de la manera que consideri més adequada.

8.3 La presentació d’una obra als Premis Llanterna Digital 2013 implica l’acceptació plena de les bases.

8.4 Qualsevol consulta sobre aquestes bases es podrà plantejar a l’organització a través de l'adreça electrònica llanternadigital@llanternadigital.cat.  
 
   
 
    Organització: Amb la col·laboració de:    
 

 

       
    Coordinadora de Serveis Lingüístics de Lleida