PREMIS 2011 LLANTERNA DIGITAL
   
    Inici  |  Llanterna Digital  |  Bases  |  Notícies  |  Obres presentades  |  Fotos  |  TV  |  Edicions anteriors  |  Descàrregues  |  Facebook
català · occitan
   
 
     
  BASES
 
    Arxiu PDF - Bases PREMIS 2011 LLANTERNA DIGITAL
  Arxiu Word - Bases PREMIS 2011 LLANTERNA DIGITAL

Formularis d'inscripció
 
 
1. PRESENTACIÓ
S’estableixen tres categories:
1. Centres d’educació primària i secundària. El centre és qui opta al premi, a partir de la participació de l’alumne, alumna o grup d’alumnes que elabora el curtmetratge, representats per un professor o professora.
2. Membres de la comunitat universitària. S’hi poden presentar obres d’autoria individual o de grup.
3. Oberta. S’hi poden presentar obres d’autoria individual o de grup.
Per participar en la categoria Membres de la comunitat universitària i en la categoria Oberta cal ser major d’edat en la data de presentació de l’obra a concurs. Per a la categoria Membres de la comunitat universitària, caldrà acreditar la vinculació a un centre universitari dins del termini de presentació de l’obra, de totes les persones que figuren com a responsables del curtmetratge.


2. REQUISITS
2.1 Les obres han de ser originals. El lema de la convocatòria és “Parlaré” i proposa una reflexió sobre les idees de llengua i futur.
2.2 La llengua ha de ser el català o l’occità, en qualsevol de les seves variants, o bé s’hi han d’incorporar subtítols en una d’aquestes llengües.
2.3 S’estableixen dues modalitats:
a) Obres d’una durada no superior a 3 minuts.
b) Obres d’una durada no superior a 60 segons. Només en categoria oberta.
Els curtmetratges han d’incloure, com a mínim, una presentació amb el títol de l’obra i uns crèdits finals amb l’autoria. La durada de la presentació i dels crèdits no computa en la durada total.
El títol de l’obra no podrà coincidir exactament amb el lema de la convocatòria.
2.4 Les obres s’han de presentar en format digital.
2.5 Les persones responsables de les obres garanteixen que poden disposar dels diferents elements que hi apareixen (imatges, música...).


3. TERMINI DE PRESENTACIÓ
Fins al 31 de març de 2011.


4. PRESENTACIÓ I ADMISSIÓ A CONCURS
4.1 Les obres s’han de fer arribar en suport CD o DVD a la Secretaria de Política Lingüística a Lleida (Lluís Companys, 1. 25003 Lleida), juntament amb el formulari que hi ha a www.llanternadigital.cat, emplenat i amb la signatura original dels autors. També es podrà, mitjançant el correu electrònic (llanternadigital@llanternadigital.cat), indicar una adreça d’Internet des d’on es pugui descarregar l’obra. En aquest cas, no es considerarà presentada l’obra mentre no es rebi la confirmació per part de l’organització del fet que la descàrrega ha estat feta amb èxit.
4.2 L’organització farà una selecció de les obres admeses a concurs per garantir-ne l’adequació a les bases. L’admissió es notificarà per correu electrònic.
4.3 Les obres admeses es podran veure a través del web: www.llanternadigital.cat.


5. PREMIS

5.1 S’estableix un premi per categoria, en la modalitat de fins a 3 minuts, i un premi per a la modalitat de fins a 60 segons:
- Fins a 3 minuts:
- Centres d’educació primària i secundària: videocàmera digital, o lot de productes audiovisuals de valor equivalent, per al centre, i lot d’obsequis per a cada membre de l’equip autor de l’obra.
- Comunitat universitària: 700 euros
- Oberta: 700 euros
- Fins a 60 segons:
- Oberta: 700 euros
Els responsables de les obres premiades rebran una acreditació documental d’aquest fet. En el cas de centres d’educació primària i secundària, la rebran tots els centres participants.
S’aplicarà a l’import dels premis la deducció dels impostos corresponents.
5.2 S’estableix un premi extraordinari, atorgat per votació popular a través del web, a la millor obra, sigui quina sigui la categoria en què concursa. Aquest premi, concedit pels Serveis Territorials de Cultura i Mitjans de Comunicació a Lleida, consisteix en una creació d’un o d’una artista local. Les votacions es podran fer des de l’1 fins al 31 de maig de 2011.
5.3 Les obres guanyadores es donaran a conèixer en l’acte de lliurament dels premis, que tindrà lloc, el dia 1 de juny, a Lleida, al Castell del Rei (Turó de la Seu Vella).
5.4 Les obres guanyadores tindran difusió a través de les sales de cinema de les diferents entitats col.laboradores, així com en els certàmens cinematogràfics amb els quals l’organització pugui establir acords de col.laboració.


6. JURAT

6.1 El jurat estarà constituït per representants dels diferents organismes i entitats que participen en l’organització o que hi col·laboren i n’exercirà la presidència d’honor el Sr. Àlex Gorina, crític de cinema.
6.2 El jurat valorarà l’aportació de les obres al foment de l’ús del català o de l’occità, l’originalitat en el tractament dels continguts i la qualitat artística.
6.3 En cas que el jurat consideri que les creacions presentades a una determinada categoria o modalitat no reuneixen un mínim de qualitat, podrà declarar el premi desert.


7. PROPIETAT DE LES OBRES
7.1 Les obres admeses a concurs seran propietat de l’organització. Es publicaran sota llicència Creative Commons (BY-NC-ND) i, per tant, se n’autoritzarà la còpia, la distribució i l’exhibició sempre que se n’especifiqui l’autoria, que no es faci servir amb finalitats comercials i que no se’n faci una obra derivada.
7.2 Sense perjudici del punt 7.1, les persones que figuren com a realitzadores dels curtmetratges, podran disposar dels seus treballs lliurement.


8. OBSERVACIONS
L’organització es reserva el dret de no admetre a concurs les obres que no s’adaptin a les bases.
L’organització pot resoldre qualsevol dubte que aparegui en la interpretació de les bases de la manera que consideri més adequada.
La presentació d’una obra als Premis Llanterna Digital 2011 implica l’acceptació plena de les bases.
Qualsevol consulta sobre aquestes bases es podrà plantejar a l’organització a través del correu electrònic llanternadigital@llanternadigital.cat
 
   
 
    Organització: Amb la col·laboració de:    
 

 

       
    Coordinadora de Serveis Lingüístics de Lleida