PREMIS 2008 LLANTERNA DIGITAL
   
    Inici  |  Llanterna Digital  |  Bases  |  Notícies  |  Obres presentades  |  Fotos   |  TV  |  Edicions anteriors  |  Descàrregues  |  Facebook
català · occitan
   
 
     
  BASES
 
    Arxiu PDF - Bases PREMIS 2008 LLANTERNA DIGITAL
  Formularis d'inscripció
 
 
1. PRESENTACIÓ

S’estableixen tres categories:

1. Centres d’educació primària i secundària. El centre és qui opta al premi, a partir de la participació de l’alumne, alumna o grup d’alumnes que elabora el curtmetratge, representats per un professor o professora.

2. Membres de la comunitat universitària. S’hi poden presentar obres d’autoria individual o de grup.

3. Oberta. S’hi poden presentar obres d’autoria individual o de grup.

Per participar en la categoria Membres de la comunitat universitària i en la categoria Oberta cal ser major d’edat en la data de presentació de l’obra a concurs. Per a la categoria Membres de la comunitat universitària, caldrà acreditar la vinculació a un centre universitari dins del termini de presentació de l’obra.


2. REQUISITS

2.1 Les obres han de ser originals i inèdites. El lema de la convocatòria és “Un món que parla”, que fa referència a la declaració de l’ONU de l’any 2008 com a Any Internacional de les Llengües.

2.2 La llengua ha de ser el català o l’occità, o bé s’hi han d’incorporar subtítols en una d’aquestes llengües.

2.3 S’estableixen dues modalitats:
a) Obres de durada no superior a 3 minuts.
b) Obres de durada no superior a 60 segons, només en categoria oberta.

Els curtmetratges han d’incloure, com a mínim, una presentació amb el títol de l’obra i uns crèdits finals amb l’autoria. La durada de la presentació i dels crèdits no computa en la durada total.

2.4 Les obres s’han de presentar en format digital (mov, wmv, 3gp, DivX, mpeg) amb una mida mínima de 360 x 288 píxels. Es pot utilitzar qualsevol mitjà d’enregistrament (vídeo, telèfon mòbil, càmera fotogràfica opció vídeo, animació digital...).


3. TERMINI DE PRESENTACIÓ

Fins al 15 de juliol de 2008.


4. PRESENTACIÓ I ADMISSIÓ A CONCURS

4.1 Les obres s’han de fer arribar en suport CD o DVD a la Secretaria de Política Lingüística a Lleida (Lluís Companys, 1. 25003 Lleida), juntament amb el formulari que hi ha a www.llanternadigital.cat, emplenat i amb la signatura original dels autors.

4.2 L’organització farà una selecció de les obres admeses a concurs per garantir-ne l’adequació a les bases. L’admissió es notificarà per correu electrònic.

4.3 Les obres admeses es podran veure a través del web: www.llanternadigital.cat.


5. PREMIS

5.1 S’estableix un premi per categoria, en la modalitat de fins a 3 minuts, i un premi per a la modalitat de fins a 60 segons:
· Centres d’educació primària i secundària: videocàmera digital per al centre i lot d’obsequis per a cada membre de l’equip autor de l’obra.
· Comunitat universitària: 700 €
· Oberta fins a 3 minuts: 700 €
· Oberta fins a 60 segons: 700 €

S’aplicarà a l’import dels premis la deducció dels impostos corresponents.

5.2 S’estableix un premi extraordinari, atorgat per votació popular a través del web, a la millor obra, sigui quina sigui la categoria en què concursa. Aquest premi, concedit pels Serveis Territorials de Cultura i Mitjans de Comunicació a Lleida, ha de ser una creació d’un o d’una artista local. Les votacions es podran fer des del 15 de setembre fins al 14 d’octubre de 2008.

5.3 Les obres guanyadores es donaran a conèixer en l’acte de lliurament dels premis, que tindrà lloc el dia 16 d’octubre, a l’Auditori del Centre de Cultures i Cooperació Transfronterera de la Universitat de Lleida.

5.4 Les obres guanyadores es projectaran abans de les sessions comercials de les sales dels grups exhibidors col·laboradors, i de les projeccions que es facin al Centre Social i Cultural de l'Obra Social "La Caixa" de Lleida, amb la indicació que han estat guardonades als Premis Llanterna Digital 2008.


6. JURAT

6.1 El jurat estarà constituït per representants dels diferents organismes i entitats que participen en l’organització o que hi col·laboren.

6.2 El jurat valorarà l’aportació de les obres al foment de l’ús del català o de l’occità, l’originalitat en el tractament dels continguts i la qualitat artística.

6.3 En cas que el jurat consideri que cap de les creacions presentades a una determinada categoria o modalitat reuneix un mínim de qualitat, podrà declarar el premi desert.


7. PROPIETAT DE LES OBRES

Les obres admeses a concurs seran propietat de l’organització. Es publicaran sota llicència Creative Commons (BY-NC-ND) i, per tant, se n’autoritzarà la còpia, la distribució i l’exhibició sempre que se n’especifiqui l’autoria, que no es faci servir amb finalitats comercials i que no se’n faci una obra derivada.


8. OBSERVACIONS

L’organització es reserva el dret de no admetre a concurs les obres que no s’adaptin a les bases.
L’organització pot resoldre qualsevol dubte que aparegui en la interpretació de les bases de la manera que consideri més adequada.
La presentació d’una obra als Premis Llanterna Digital 2008 implica l’acceptació plena de les bases.
 
   
 
    Organització: Amb la col·laboració de:    
 

 

       
    Coordinadora de Serveis Lingüístics de Lleida